ชื่อ
เบอร์โทร093-3361910
line
 21:15   suradej
22:11   สราวุฒิ
14:27   ธเนตร
15:03   orathai
21:06   Thananchai
07:06   นิสิต
21:56   Suratchada
12:59   รัตนชาติ
22:14   ธีรวัจน์
15:44   เฉลิมพล
20:40   เดชณรงค์
09:49   ฤทธิชัย
10:15   อภิเดช
15:28   วีรชัย
 

Username

Password


Flag Counter 
     
สถิติวันนี้ 48 คน
สถิติเมื่อวาน 51 คน
สถิติเดือนนี้ 
สถิติปีนี้ 
สถิติทั้งหมด
574 คน
9322 คน
3136165 คน
เริ่มเมื่อ 2014-08-21ธุรกิจ “ดาวเด่น – ดาวดับ” ปี 2558

ธุรกิจเด่นปี 2558          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยแนวโน้มธุรกิจดาวเด่น 11 กลุ่ม และธุรกิจที่มีแนวโน้มต้องระมัดระวัง 4 กลุ่ม สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดี เนื่องจากมีความต้องการในตลาดคู่ค้าสูง มีบทบาทในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ มีศักยภาพการแข่งขันทั้งในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค รวมทั้งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับกระแสโลก มีจำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์การแพทย์ ขณะที่การส่งออกมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 2. ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน เนื่องจากตลาดคู่ค้าสำคัญของไทยทั้ง เอเซีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เริ่มกระเตื้องขึ้น กอรปกับไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน ทำให้สินค้าในกลุ่มธุรกิจนี้มีโอกาสสูงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
 3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผลจากแนวโน้มของอาหารเพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเฉพาะกลุ่ม (คนอ้วน คนป่วย ทารก และนักกีฬา) มีลู่ทางที่ดี
 4. ธุรกิจการบริการด้านการศึกษา เนื่องจากมีการส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการสร้าง Knowledge Economy
 5. ธุรกิจด้านพลังงาน ผลจากต้นทุนมีทิศทางลดต่ำลง ขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนเนื่องจากกระแสความสนใจเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน
 6. ธุรกิจภาคเกษตรกรรม เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงการผลิตในกลุ่ม CLMV ตามการเปิด AEC และเป็นธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจเกษตรแปรรูปอาหาร ยา และพลังงานทดแทน ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง
 7. ธุรกิจก่อสร้าง เนื่องจากได้รับโอกาสจากการเปิด AEC ที่แต่ละประเทศมีการพัฒนาทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ขณะที่ภาครัฐของไทยมีการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งขนาดใหญ่ ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ ฯลฯ
 8. ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ มีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และการเปิด AEC ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งมวลชนและสินค้าได้มากขึ้น
 9. ธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพการแข่งขันทั้งในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค ที่สำคัญการเปิด AEC จะทำให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV ได้ด้วย และผลจากการเมืองที่มีเสถียรภาพทำให้ทิศทางการท่องเที่ยวไทยสดใส
 10. ธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ ผลจากความตื่นตัวด้านสุขภาพ ด้านการชะลอวัย และโครงสร้างทางสังคมเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ
 11. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนื่องจากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล จะสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาระบบ IT และระบบ ICT ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความต้องการจากตลาดต่างประเทศ

ส่วนกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มต้องระมัดระวังในปี 2558 ได้แก่

 1. ธุรกิจการผลิตยารักษาโรค ผลจากการที่ผู้บริโภคตื่นตัวด้านสุขภาพและมีแนวโน้มหันไปใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
 2. ธุรกิจการผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนม เนื่องจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจำกัดโควต้าการส่งออกน้ำนมดิบ ขณะที่ราคาขายน้ำนมดิบของผู้ค้ารายย่อยภายในประเทศตกต่ำลง
 3. ธุรกิจการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลจากมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งมีราคาต่ำกว่า
 4. กลุ่มธุรกิจการทำอาหารแปรรูปทั่วไป เนื่องจากตลาดมุ่งเน้นไปยังสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการกระแสการตื่นตัวด้านสุขภาพที่มาแรงในปีหน้า

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจด้านยอดขาย ต้นทุน กำไร ความสามารถรับผลจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และความสอดคล้องกับกระแสนิยม พบว่า 10 ธุรกิจเด่นปี 2558 ได้แก่ 1.ธุรกิจทางการแพทย์และความงาม 2.ธุรกิจเครื่องสำอาง ครีมบำรุง 3.ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสาร 4. ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจท่องเที่ยว 5. ธุรกิจประกันชีวิต 6. ธุรกิจเครื่องดื่ม 7. ธุรกิจจำหน่ายและผลิตถุงมือยาง ถุงมือตรวจ และธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 8. ธุรกิจจำหน่ายและผลิตสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 9. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และร้านกาแฟ 10. ประมงน้ำจืด และธุรกิจจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์)

 

 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ 10 ธุรกิจเด่นปี 2557 พบว่า ธุรกิจการแพทย์และความงาม ยังเป็นธุรกิจอันดับแรกต่อเนื่อง เพราะโดดเด่นในเรื่องยอดขาย โดยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 คือ ธุรกิจเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ร้านกาแฟ ประมงน้ำจืดและจำหน่ายบิ๊กไบค์ ส่วนธุรกิจที่ตกจาก 10 อันดับ คือ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจออแกไนซ์ อุปกรณ์เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ กลุ่มพลังงานทดแทน ขณะที่ธุรกิจที่กำลังมาแรงแต่ยังไม่ติด 10 ธุรกิจเด่น คือ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

 

 ส่วน 10 ธุรกิจดาวร่วงปี 2558 ได้แก่ 1. ดอกไม้ประดิษฐ์ 2. หัตถกรรมทั่วไป 3. ผักและผลไม้อบแห้ง 4. สิ่งทอผ้าผืน (ตัดเย็บทั่วไป) 5. ร้านค้าดั้งเดิม 6. ยางพารา เพราะราคายังตกต่ำ 7.โทรทัศน์สีรุ่นธรรมดา (จอตู้) 8. ข้าว เพราะสต็อกสูงและราคาทรงตัวต่ำ 9. ส้วมนั่งยอง และ 10.มอเตอร์ไซค์ เพราะคนรุ่นใหม่หันไปซื้อรถยนต์ บิ๊กไบค์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและราคาพลังงานต่ำลง.

        

Copyright (c) 2014 by  www.thai1ecommerce.com
ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ มีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550